Akreditace pro média

Žádost o akreditaci směřujte na e-mail beran@sfc.cz či labuda@sfc.cz. Upozorňujeme, že žádost o akreditaci musí být odeslána nejpozději 24 hodin před daným utkáním.

Akreditaci si mohou zájemci vyzvednout u vstupu na ulici Lípová (otevřen cca hodinu před utkáním), není-li domluveno jinak.