1939–1944: Fotbal v době okupace

Opava náleží do oblasti, která po mnichovské dohodě připadla nacistickému Německu. Místní fotbalový klub byl zabrán okupanty a zneužit k propagandistickým účelů. DSV Opava byl v roce 1939 přejmenován na NS Turngemeinde Troppau, tento klub fungoval až do roku 1944.

Kapitoly historie: