1945–1956: Hledání identity a slučování klubů

Poválečná léta byla obdobím častých změn. Hřiště v Městských sadech pro sebe získal nově založený klub SK Slezan Opava. V roce 1949 hrál tento klub pod názvem Sokol Slezan Opava, v letech 1950‒52 působil pod hlavičkou Svazu průmyslu jemného pečiva. V tomto období začal v Opavě vyvíjet činnost také Sokol Ostroj Opava, jenž si postupně vybudoval ve městě dominantní pozici. V roce 1953 přijal Ostroj nový název Dobrovolná sportovní organizace Baník Opava. Tento klub se o dva roky později sloučil s TJ Tatranem Opava, nástupcem původního poválečného klubu. Opavský klub pokračoval pod názvem Baník Opava a od léta 1956 hrál své zápasy na nově vybudovaném sportovním stadionu v lokalitě u koupaliště.

Kapitoly historie: